Petiție internațională în sprijinul familiei Furdui: Petru, Camelia și copiii lor

Către,
Cancelarul Republicii Federale Germania
Biroul Cancelarului
Str. Willy Brandt, nr. 1
10557 Berlin, GERMANIA
Email: [email protected]

 

Excelența voastră,

Suntem un grup de organizații non-guvernamentale și de membri ai societății civile preocupați de încălcarea libertății religioase și a drepturilor părintești ale familiei Petru și Camelia Furdui, domiciliați în Walsrode, Germania. Cei șapte copii ai familiei au fost sechestrați ilegal de către Serviciile de Protecție a Copilului din Germania (Jugendamt) pe 26 aprilie 2021, din cauza credinței creștine și a modului în care soții Furdui își cresc copiii, în spiritul acestei credințe. Copiii aveau între unu și cincisprezece ani în acel moment.

Doar unul dintre copii s-a născut în Germania. Toți ceilalți s-au născut în România sau Spania și, prin urmare, sunt cetățeni ai acestor din urmă țări.

Sechestrarea s-a făcut fără o hotărâre judecătorească, printr-un act vehement condamnabil și care a constituit începutul unui demers judiciar anevoios. De la început acest proces a fost părtinitor, lipsind părinții de un proces echitabil imparțial; or, garantarea unui proces echitabil este o caracteristică fundamentală a oricărei societăți civilizate și o normă în oricare democrație și în oricare stat de drept. Fără asemenea garanție, civilizația se prăbușește.

Am luat la cunoștință faptele și suntem profund deranjați de faptul că sechestrarea copiilor a fost motivată de credința creștină a familiei și de modul în care părinții își cresc copiii. Evenimentele, interviurile, procedurile judiciare, declarațiile făcute de oficialii Jugendamt, precum și declarațiile făcute de experți și de psihologi desemnați de instanță atestă faptul că valorile religioase ale familiei au stat în centrul deciziei funcționarilor de a acționa pentru separarea familiei și detenția, în condiţii inumane, a copiilor. Jugendamt dezaprobă felul în care soții Furdui își cresc și educă copiii deoarece acesta este „bazat pe Biblie” și, prin urmare, incompatibil cu modelul de parenting agreat de autorități.

De asemenea, ne-am familiarizat cu aspectele juridice ale cazului, atât în ​​ceea ce privește legislația internă a Germaniei, cât și dreptul internațional și considerăm că Jugendamt a încălcat Convenția cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Națiunile Unite la 20 noiembrie 1989.

Documentele instanței reflectă destul de clar că Jugendamt și apoi instanțele au refuzat să permită părinților și copiilor să comunice în limba română în timpul vizitelor, care de altfel au fost supravegheate. Este total inacceptabil; copiii mai mari vorbesc fluent germană, dar cei mici și părinții lor, nu. Părinții și copiii sunt imigranți din România; această interdicție impusă ilegal de Jugendamt afectează legăturile familiale, intimidează membrii familiei și îi transformă de facto pe oficialii serviciilor germane de protecție a copilului în „spioni” în slujba statului. Refuzul de a permite părinților și copiilor lor să comunice în limba maternă este o cruzime, o încălcare grosolană a drepturilor părintești și a drepturilor copiilor de a-și păstra etnia și identitatea culturală.

Unii dintre copiii familiei Furdui au fost dați în plasament unor asistenți maternali. Ei nu mai merg la Biserică, sunt crescuți de persoane care nu împărtășesc neapărat credința creștină sau credința în Dumnezeu a copiilor și a părinților lor biologici și nu manifestă interes sau apreciere pentru valorile creștine. Copiii au participat în mod obișnuit la viața religioasă a cultului în limba română într-o congregație creștină din Walsrode, unde și-au modelat valorile și identitatea religioasă. Separarea copiilor de familia biologică dar și de comunitatea religioasă căreia îi aparțin este deosebit de dureroasă și aparent menită să le ștergă complet identitatea creștină și românească.

Aceste practici inumane constituie încălcări grave ale dreptului internațional. Printre altele, Jugendamt a încălcat articolul 8 din Convenția cu privire la Drepturile Copilului, care impune statelor obligația de a „păstra identitatea [copilului]”, precum și articolul 14, care subliniază că statele respectă „dreptul copilului la libertatea de gândire, de conștiință și religie”.

Impactul psihologic nociv al perturbării brutale a vieții și rutinei copiilor este extins și nu poate fi exprimat în cuvinte. Copiii acuză suferință inutilă și insuportabilă, angoasă și disconfort mental; resimt dor de frați și de părinți. Această infracțiune este comisă sub supervizarea statului german.

De asemenea, suntem revoltați de dificultățile deosebite pe care Jugendamt le-a provocat întregii familii Furdui. Sechestrarea copiilor a dus la separarea geografică a familiei, părinții și copiii fiind forțați să locuiască în orașe diferite.

La începutul anului, guvernul german a făcut publice documente legate de Experimentul Kentler, care au adus în fața unei lumi întregi modul inuman în care statul german a tratat nu de mult copii nevinovați, punându-i intenționat în custodia unor agresori sexuali și pedofili.

Nu insinuăm că copiii familiei Furdui ar fi fost plasați în medii la fel de toxice ca acelea, dar ne exprimăm îngrijoarea legitimă cu privire la posibilitatea ca și ei să fie victime ale neglijenței sau abuzurilor de altă natură.

În încheiere, cerem respectuos Cancelarului Republicii Federale Germania să-și folosească poziția și puterea de convingere pentru a se asigura că toți copiii soților Petru și Camelia Furdui revin fără întârziere în grija părinților lor biologici.

Cu deplină considerație,

 

SEMNATARI

Alianța Familiilor din România
Asociația PRO VITA București
Asociația Alianța Părinților
Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților
Asociația Centrul Educativ Misael
Asociația Down Art Therapy
Asociația Română de Hemofilie
Asociația Neemia (Cernăuți, Ucraina)
Ezra Foundation (Texas, SUA)
Stephen Baskerville (Profesor de guvernământ, Collegium Intermarium, Varșovia)
Elena Black, medic (Virginia, SUA)
Peter Costea, avocat (Houston, SUA)

 

Pentru informații despre campania de sprijinire a familiei Furdui: furduifamily.org

 

Aspecte de la manifestația de sprijinire a familiei Furdui; Viena, octombrie 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com