STATUTUL FAMILIEI („The Family Articles”)

În dreptul internațional, statutul excepțional și privilegiat al familiei a fost considerat, până de curând, ca indiscutabil. De câteva decenii însă se manifestă presiuni pentru a revoca acest statut și a recunoaște, în condiții de egalitate cu căsătoria, convențiile sociale și juridice dintre persoane de același sex, în contextul organismelor internaționale și în mod particular în cel al Organizației Națiunilor.

Prezenta declarație de poziție intitulată în original „The Family Articles”, realizată de organizația americană C-Fam – The Center for Family and Human Rights (Centrul pentru Familie și Drepturile Omului), alături de notele explicative, are menirea de a orienta dezbaterea dincolo de impasul actual, către o abordare mai fertilă care să reafirme importanța familiei întemeiate pe căsătoria heterosexuală atât pentru toate persoanele, cât și pentru societate în ansamblul său, dar în mod special pentru copii.

Descarcă STATUTUL FAMILIEI (pdf)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com